یه روز هایی روز من نیست. امروز از اون اولش باید می فهمیدم از اون روزاست. 

ای کاش حداقل خودم می فهمیدم دلم چی می خواد.

/ 0 نظر / 11 بازدید