زودی خداحافظی کن.

یه وسوسه ای هست برای داشتن چیزهایی که دیگه نداریشون. چیزهایی که به خواسته ی خودت حتی دیگه نیستن.چیز هایی مثل خیابون ولیعصر ، برف و تو. 

/ 0 نظر / 17 بازدید