وقتی هیچ کس از دستت ناراحت نمی شه...

کافیه یه لیوان بخوری. بقیه اش دیگه آسونه. می تونی خودت باشی. هرچی خواستی بگی. هر کاری که در لحظه دوست داری انجام بدی. با هر کی دوست داری حرف بزنی. بلند بلند قهقه بزنی. برقصی با غریبه حتی.  در عین حال هم در آگاهی کامل از اطرافت به سر ببری. برای هر حرکت کوچیکی که می کنی فکر هم بکنی. یعنی می شی خودت بدون هیچ قید و بند و شرایط. آزادی کامل. خود خالصت.  

 

/ 0 نظر / 12 بازدید