ارزش

 

1. بعضی از آدم ها ارزش حرف زدن ندارند.

2. بعضی از آدم ها ارزش  حرف زدن دارند...اما فقط برای چند دقیقه..

3. بعضی از آدم ها هیچ ارزشی ندارند...

4. بعضی از آدم ها  هم انقدر ارزش دارند که هیچ وقت  نمی تونی باهاشون حرف بزنی... چون تو ارزش حرف زدن رو نداری!!!

 

قبول نداری؟!!؟

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
مریم خانم

همه ی آدما به حکم انسان بودنشون ارزش حرف زدن دارد مگر اینکه خلافش ثابت بشه!نظرت چیه لادن خانوم؟ من همون مریم آریانم

سیندخت

يه بارکی بگو هيشکی با هيشکی حرف نزنه! خياله ما رو راحت کن ديگه.

لادن

والا چی بگم... منظورم اين نبود .می دونی ٬ من فکر می کنم اگر قراره آدم حرف بزنه بايد با ۲ نفر که حاليشون می شه حرف زد. يا اينکه می تونه سکوت کنه و فقط گوش بده !!!

پرنده

اما گاهی درد دل اونايی که فکر می کنی ارزش هيچی رو ندارن خيلی دلت رو به درد می آره ...