از دو سال حس گندی که به ما القاء کردین....

حرفم با همه ی اون هایی ه که گذاشتن رفتن. همه ی اون هایی که هیچ وقت نیومدن. اون هایی که زودتر از چیزی که باید عقب کشیدن. الان می فهمم مشکل از من نبود. من سخت نبودم، من خودم بودم فقط. شماها بی عرضه بودین. 

 

هرچند... هنوز زمان لازم داره. 

/ 0 نظر / 14 بازدید