ما با هم فرق می کنیم

یکی از چیزهایی که وقتی میای این ور دنیا تازه بزرگیشون رو حس می کنی این خاطرات و بچگی هامونه. هر چی هم سعی می کنی ادای این ها رو در بیاری و باهاشون دوست شی بازم میبینی تو اون قسمت بچگی همیشه یه فاصله ی گنده است. یه فاصله از هادی و هدی تا ماپت بیبیز. 

/ 0 نظر / 14 بازدید