بر من جبر بود و اختیار به او!

حس عجیبیه وقتی مجبوری که بزرگ شی. 

/ 2 نظر / 12 بازدید
الناز

راست میگی لادن....خیلی حس غریبیه....[گل][سوال]

محمد هادی علی اکبر

بدم میاد از بزرگ شدن ولی دارم میشم یکی من و نجات بده ناطور دشت کدوم گوریه ؟