بحث یه قرون و دوزار نیست

اولین بار از کلید در خونه شروع شد. پنجم دبستان بودم. نمی دونم چی شد اما یهو یه روز دیگه نبود. بعدیش هم همین دو سال پیش بود. موبایلم. دستم بود. شب بود. چهار تا ''دوست'' دور هم بودیم. اومدم بیام خونه دیگه نبود. امروز اما شاید حتی مهم هم نباشه اصلا که کی و کجا گم شده. شاید حتی فردا بفهمم که گم نشده بوده هیچوقت. اما مهم اینه که من یه جایی گم شدم. یه جایی بین افکار و سرکوفت و پشیمونی و پریشونی. 

/ 1 نظر / 83 بازدید
محمد

سلام گریبانه خیلیارو گرفته اینجور احساسا