تاهو و ولوییسم.

زندگی می گذره . مثل همیشه. فقط گاهی بهت گیر نمی کنه. سرعت می گیره هی. زندگی این موقع ها خوبه. می دونم که نمی فهممش ولی مهم اینه که اصطکاک رابطه مون به حداقل می رسه. 

/ 0 نظر / 13 بازدید