خوشحالی های لحظه ای.

فرق کردم. خیلی. باور خودم هم نمی شه حتی. دلم برنامه های بلند مدت می خواد. رابطه های بلند مدت تر. 

/ 1 نظر / 22 بازدید
مارکو

دور گردون گر دو روزى بر مراد ما نرفت ...........دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور