دو روز دیگه تولدشه . به من چه.

بعد عمری رفتم کانتکت های اسکایپ ام رو دارم چک می کنم. رسیدم به اسمش. مطمئن نیستم ماله خودشه یا نه. از اون موقع خیلی وقت گذشته. خیلی. می زنم کانتکت اینفورمیشن اش رو ببینم. شمارش اونجاست. لعنتی... بعد این همه سال هنوز هم شمارش رو حفظ بودم .

/ 0 نظر / 12 بازدید