...خیال

! مي خواستم بی خیال زندگی کنم،خیالت نگذاشت

» برای س ع م م :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٦
» روز قبل تولد در بیست و هشت سالگی :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٥
» Life :: شنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٥
» ۵ ماه :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
» برای چشم پلنگ. :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤
» فشارات مغزی :: پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳
» بتون ساختی تو ذهنت :: شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۳
» ناگفته ای نماند. :: یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳
» یک سوم اش گذشت :: پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» بحث یه قرون و دوزار نیست :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢
» پتانسیل هایی که بالفعل نمی شوند. :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
» شاعر می فرمایند ... :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢
» خوشحالی های لحظه ای. :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» وقتی راستش رو بهم می گی. :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» یاد باد... :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢
» بلوغ فکری یا برنامه ریزی بلند مدت. :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢
» از لحاظ بالغ شدگی مغزی :: سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢
» سه شنبه ها بلیط نصف قیمت. :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» مرا دریاب :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» آدم ها الکی نیستند. :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» تکه تکه ام را عوض کنید لطفا. :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» که روزی بنده هم آزاد بودم. :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ترس از شکست :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» می دونی تو نوامبر سال 1918 چه اتفاقی افتاد؟ :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» شوبرت های سیاه و سفید چشم بسته. :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢
» من و روز مرگی ها و اتاق کثیفم :: جمعه ٩ فروردین ۱۳٩٢
» این مخ در عذاب است. :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» از گوش راست که وارد شی دست راستت به مغز می رسی. همون جا بمون. :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱
» چی فکر می کردیم چی شد. :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» ایران - آمریکا - کانادا :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» مدرکم را از من بگیر ، باغچه و ویولنم را نه ! :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» اندر مزایای ادوایزر نمونه ! :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» که چی حالا؟ :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» حالا مگه انقدر سخته؟ :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» زودی خداحافظی کن. :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱
» وقتی برای دیدن دوست های صمیمی ات باید دو ساعت رانندگی کنی. :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» شب که می شه دیوانگی غوغا می کنه... :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱
» در راستای تخلیه های روحی روانی. :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱
» تنها تنها تنها منم . :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱
» با تریلی از روی ما می گذرد... :: پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱
» من را چه می شود؟ :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» گایسل نامه. :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱
» همه چیز بد است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱
» صراط مستقیم از کدوم وره؟ :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» دیگه به من لبخند نزن. :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» تناقض کلی. :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» همه چیز از نخوابیدن و شب امتحان میان ترم شروع شد. :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» علم بهتر است یا عشق؟ :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱
» ما با هم فرق می کنیم :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» تاهو و ولوییسم. :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» یک نفس عمیق . :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
» سیم پیچی شدم ! :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
» از دو سال حس گندی که به ما القاء کردین.... :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» خوبم بابا. ولم کنین. :: جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱
» اندر بی حوصلگی های این روزها ... :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» انقدر من را حرص ندهید. :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
» شانس اوردم اون زمان ها پول نداشت :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» تنها در جمع دوستان :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» آیو بیکام سو نامب بات آی کنت فیل یو در. :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
» آیا امشب می توانم بخوابم؟ :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
» یه خوب خوب خوب. :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
» اندر دوستی های از هم پاشیده :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» استاد عزیز. خواهش می کنم. :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» ماکسیموم شد دوباره ! :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» از شبانه های غریب زندگی :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» له له ام ! :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» کسی نیست اما عاشقیتش هست. :: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
» ماساژ بدم؟ :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» خالکوبی اش هم می کنی آخه ؟ :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱
» شب های Fisherman's Blues :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» دو روز دیگه تولدشه . به من چه. :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
» خستگی را در خود خفه می کند ! :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
» سر به جیب تفکر فرو برده ... :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
» اندر تفکرات بعد از مافیا ! :: شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱
» ساعت سه برای هرکاری که آدم می خواهد بکند یا خیلی دیر است یا خیلی زود. :: جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
» هفته ای که گذشت ! :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» از طرف کسی که هرگز کمک نکرد. :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» قار و قور. .. . .. .. . :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» همچنان خواهم ماند. :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» بر من جبر بود و اختیار به او! :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
» راست می گویند خب ! :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» از الان بدونین ! :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» همسایه ها یاری کنید ! :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سخت است زندگی... :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» حداکثر فشار :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» وقتی هیچ کس از دستت ناراحت نمی شه... :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» عمرا ! :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» آلزایمر بگیرم؟ :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» دوست نه. منتقد آری. :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» شب بود و دیویس بود و تنها بود. :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» ریدمان به تمام عکس های با ویولن. :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
» آهک بودیم. چه شدیم. :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» ما را چه به کامپیوتر ؟ :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
» لادن همین است. من را تغییر ندهید. :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
» تخلیه ی روحی روانی :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
» من . یک قایق . اقیانوس. آفتاب. :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
» این فیلم ها تخیلی است. :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱
» سال های تکراری :: چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳٩۱
» من رو ببینید . :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠
» این کارا باشه واسه ولنتاین و فوراور الون خوندن ها !!! :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
» لعنت به آفیس و تنهایی شنبه شب هاش! :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
» تفاوت را حس کنید. :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٠
» رنج بی گنج ! :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
» خبرت هست که از من خبر نیست تو را؟ :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» بسه دیگه. :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» شنبه های خود را چگونه سپری می کنید؟ :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» فور اور الون ! :: دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠
» از لحاظ رگ بازو ها ! :: دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠
» چلاقیت عاطفی ! :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
» قیل و ویل ! :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠
» در راستای ذبح اسلامی !!! :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
» آقا فاز 6 می ری؟ دربست ! :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
» برایم ساز بزن. :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠
» با تشکر ! :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
» مخاطب شما من هستم ! :: جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠
» الان از مهمونی برگشتم اما انگار مدت هاست با کسی حرف نزدم. :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» فربدیسم کامنتیشن ! :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» من امروز یک بار مردم. :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠
» در راستای پاستوریزگی ! :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٠
» یک دقیقه سکوت. :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» سوختگی در حد تاول! :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» خطا = 0% :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
» جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠ :: جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠
» ترکمون ! :: جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠
» ز مثل زشت. :: شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٠
» هی نمی شه ! :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
» این یکی هم ...! :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
» بالاتر از حد سرعت ! :: جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
» اینطوری دوست داری؟ عمرا ! :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠
» بالانس :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠
» دشمن دوست نما ! :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠
» بیات شد ! :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» مشغله ی ذهنی ! :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» زنگ تفریح :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» کاویدن یعنی همین ! :: جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠
» پف پفی ! :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» کی از سرود بارون قصه برات می سازه؟ :: دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠
» جای من کی ه ؟ :: دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠
» برو. :: دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠
» در راستای شلوغ شدگی در دانشگاه! :: دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠
» دور خواهم شد از این خاک غریب... :: دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠
» جاده . :: دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠
» از این ای کاش ها کم نیست ... :: دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠
» To be all I can be :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠
» باد می آد... :: شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠
» توهم زندگانی. :: شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠
» دوا درمون ! :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠
» اوضام میزونه. :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠
» سعیت رو بکن ! :: دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠
» فعلا خواب می بینم! :: جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠
» تقصیر من نیست ! :: پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٠
» تپل مپل ! :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠
» به سلامت ! :: دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٠
» چیزهایی که ندارم؟ خودتون بیاین ! :: یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٠
» از خاک و جوانه خبری نیست که نیست . :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
» از روزهایی که گذشت ... :: چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٠
» آخ ! :: شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠
» خانه خالی. خانه خاموش. خانه سکوت. :: جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠
» همیشه همه چیز اونطوری که فکر می کنیم پیش نمی ره. :: دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
» بیا با هم سکوت کنیم. :: دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
» کسی نمی فهمه من رو... :: دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
» می پیچم... :: دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
» زخمم نکن . :: یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٠
» پروانه شو ، پروانه شو . :: یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٠
» ایت سیمز آیم های تونایت ! :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠
» گم می شم در صدایش ... :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠
» از خودم راضی ام ! :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
» حرف راست رو از دهن بچه بشنو ! :: جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠
» آی دنت لایک ایت ! :: پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٠
» بی دلخوشی . :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
» این یک پست لوس است . :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
» آخ اگه الان ... :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
» میزان عاشقی خونم کم شده ! :: سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠
» تنها در بیست و دو سالگی :: دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٠
» افکار لخت و عور :: جمعه ۱۱ شهریور ۱۳٩٠
» اینطور که به نظر می رسه... :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» خودمم و خودمم و خودم ! :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
» لبخندی به پهنای صورت ! :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠
» بوی تو را مرا مست می شود ... :: سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠
» اندر احوالات دیازپام های مکرر :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠
» وقتی مواد لازم هست اما بازم نداریشون ! :: جمعه ٧ امرداد ۱۳٩٠
» واقعیت تلخه ... :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٠
» خیلی عقبم . باید بدوم... :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٠
» همش تقصیر خواب دیشب ِ ! :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
» بازم پاشدی اومدی به خواب من ؟ :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
» جمعه ۳۱ تیر ۱۳٩٠ :: جمعه ۳۱ تیر ۱۳٩٠
» خسته ام. خیلی خسته. :: چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٠
» سرویس کردی ما را! :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٠
» که چی آخه ؟ :: چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠
» در اتاق من زلزله آمده است ! :: دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠
» پی کارتون بدوین ! :: جمعه ۱٧ تیر ۱۳٩٠
» هذا من عاداتنا ! :: پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٠
» زندگی ایده آل ! :: جمعه ۱٠ تیر ۱۳٩٠
» خانم کریستینا آگولرا. آهنگ هِرت ِ شما خیلی درد دارد. :: سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳٩٠
» عاشقانه ها. :: سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳٩٠
» خانه ای چون قبر :: یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠
» تا صبح بشه من همه ی موهام سفید شده ... :: یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠
» شاکی و عصبانی و غصه دار و سوگوار و لایف ساکس !!! :: یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠
» چهارشنبه و بازار کشاورزان ! :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
» به کجا می برند این امواج مرا ؟ :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
» سوسک کشی ! :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
» من اینجام! :: جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
» تو هم رفتی. :: جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
» کلاغ هم سیاهی مثل من ندیده ! :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
» غیر قابل تحمل ! :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» تلخه و شور . :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
» قصه است آری . قصه ی درد است. :: یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٠
» آخ که نمی فهمید من رو. :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠
» شوریدگی ! :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠
» اندر احوالات این روز ها... :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» پودر شدم رفت! :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» خنده ی من از گریه غم انگیز تر است ... :: یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠
» نفسم گرفت بابا ! :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠
» مگه تو کنار من نبودی؟ :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠
» به به! :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠
» Not Enough Memory :: چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠
» لازم و کافی زندگی ! :: سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠
» بهار است و تنهاییم! :: سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠
» خاکستر :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» خل شدم رفت ! :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» گذشته ... :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» یه بار دیگه از اول! :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» چهل گیس ! :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» سیب معمولی که نه! :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» از خواب های من برو. :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» نامه ی رسمی :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
» نزدیکای اوج ام! :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
» گوش من می شی؟ :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
» افسردگی های مزمن من. :: جمعه ۱٢ فروردین ۱۳٩٠
» این آرزو را به گور می بری ! :: چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠
» قانون چهارم نیوتن. :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» مرا به عقب برگردان! :: جمعه ٥ فروردین ۱۳٩٠
» عیدای شهر ما یه چیزی کم داره ... :: جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
» چی میل دارین؟ :: سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
» رفت که رفت! :: چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٩
» بزرگ است آقا ! :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
» هنوز؟ :: جمعه ٦ اسفند ۱۳۸٩
» شیفت + دیلیت :: شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
» نه ساز ، نه دوستات ، نه فیلم ، نه خودت. :: جمعه ٢٩ بهمن ۱۳۸٩
» مینیموم می شوم... :: چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
» ما را چه می شود؟ :: سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
» از گذشته تا آینده :: جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩
» نتیجه ی اخلاقی :: یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» آخ ! :: سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» صدایم را که شنیدی تلفن را قطع کن. :: سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» زندگی بی رحم است. :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
» 22 سالگی وقتی بود که باید عوض می شدم. :: پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٩
» بنویس از من ، بنویس... :: دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩
» خواستنی ها کم نیست... :: سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩
» همین طوری. :: چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩
» کسی بیاید و این افکار پریشان مرا شانه کند... :: سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩
» الفبا :: چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩
» شب بود و من بودم و خواب و تو :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
» از مزایای غربت! :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
» شما واجد شرایط نیستید! :: یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩
» زندگی یا شبه زندگی؟ :: پنجشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٩
» غربت :: جمعه ۱٤ آبان ۱۳۸٩
» لامصب ! :: شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
» شب. من . تاریک. :: شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩
» تفاوت ها ... :: جمعه ٢٦ شهریور ۱۳۸٩
» منم یکیش ! :: پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩
» همه؟ کیستی؟ :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
» رفتن. :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
» عدد ثابت منم ! :: جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩
» لطفا نفهمید ! :: سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
» خوب اما سخت :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
» جدی نگیرید. :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» باز هم ... :: سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩
» ای مردم؟ شما را چه می شود؟ :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩
» شبانه روزی در خدمت شماییم . :: چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٩
» کودک فهمیده :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸
» می رم... :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
» شب که می شه... :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» تناقض :: شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸
» جهت اطلاع رسانی :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» ویرانی :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» فصل سرد :: پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸
» یک سال طول کشید تا بمیرم. :: جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۸
» بیبنیم چی پیش میاد :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸
» ت مثل تلخ ، مثل این روز هام ... :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
» زندگی من شیرین نیست. تلخ هم نیست. ترشه!!! :: پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸
» یکی :: جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸
» یه جایی سمت چب بدن! :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸
» ما را به شما نیازی نباشد.... :: جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸
» اکسپایرد شد ! :: شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸
» پازل بی مخاطب :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸
» خود = بی خود :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸
» گل کاغذی :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» یک قفل محکمتر ندارین؟ :: جمعه ۱٥ خرداد ۱۳۸۸
» دسته بندی :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ? Am I ugly :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بی انگیزه گی یعنی بهتر است بری یک گوشه ای بمیری! :: جمعه ٢۱ فروردین ۱۳۸۸
» عیدم عیدای قدیم... :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧
» به قول شاعر ! :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
» می کشد باز سوی خاک مرا... :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٧
» دوم بهمن ماه. ساعت 8:27:38 - ثبت شد. :: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧
» ترس :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧
» ناتوانایی :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧
» ناتور دشت ... :: جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧
» من آینه ی خوبی می شم... :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧
» این تراژدی واقعی است! :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٧
» من هنوز زنده ام! :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٧
» می شه دیگه نباشی؟ :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٧
» یه دیگ آش ... :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳۸٧
» فاصله ... :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧
» یک آدم جدید ... :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٧
» شاید فقط چند لحظه .... :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧
» ×گمشده :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٧
» در حد پلانکتون :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧
» تو باید چشم های سبز داشته باشی... :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» باد می آد ... :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» سنگ صبور :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧
» چی کار می شه کرد؟ :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٧
» بیایید کمی هم واقع بین باشیم! :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٧
» عید :: جمعه ٢٤ اسفند ۱۳۸٦
» ...!!! :: جمعه ۱٠ اسفند ۱۳۸٦
» ماهی :: دوشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٦
» فقط یک لبخند هميشگي... :: چهارشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٦
» خسته بر می گردیم...! :: سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦
» برمیگردیم! :: چهارشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٦
» بی تعلقی... :: دوشنبه ۳ دی ۱۳۸٦
» والا شب چه يلدا باشه چه غير يلدا خیلی فرقی نمی کنه! :: جمعه ۳٠ آذر ۱۳۸٦
» There I go... :: جمعه ٢۳ آذر ۱۳۸٦
» حق... :: شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٦
» پ.ن ۱ ! :: دوشنبه ٥ آذر ۱۳۸٦
» خواب :: دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦
» دفتر نقاشی :: دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦
» رهايی :: دوشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٦
» حس مشترک! :: سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۸٦
» دارم رنگين کمان ميبينم! :: سه‌شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٦
» ؟ :: جمعه ٢٠ مهر ۱۳۸٦
» ادبيات نوين! :: شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٦
» ترس :: شنبه ٧ مهر ۱۳۸٦
» پيچيدگی :: دوشنبه ٢ مهر ۱۳۸٦
» حس بيخود! :: دوشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٦
» آينه :: چهارشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٦
» به کجا چنین شتابان؟ :: جمعه ۱٦ شهریور ۱۳۸٦
» امروز مخاطره کن! :: چهارشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٦
» فرياد... :: پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦
» انتهای راه ... :: شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٦
» بدون شرح! :: یکشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٦
» خیلی وقته که دلم پره... :: جمعه ۱٩ امرداد ۱۳۸٦
» ۲ بار :: شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٦
» نگاه :: یکشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٦
» زندگی دوباره! :: چهارشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٦
» ديوار ابدی... :: یکشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٦
» بعد اين همه سال... :: سه‌شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٦
» soulmate :: یکشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٦
» در این مواقع چی می تونی بگی!؟!؟ :: سه‌شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٦
» بوق ٬ بوق ٬ بوق٬ بوق٬ بوق٬ ... :: جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦
» اینبار ميخواهم تو فيلم زندگيم نقش اول رو بازی کنم! :: دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦
» اینکه بزرگ بود يا صرفا بزرگ نشان می داد ُ نمی دانم!!!! :: دوشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٦
» حسرت :: یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦
» یک هفته ی مزخرف .... :: پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦
» تاس هايم به اشتباه می آيند...! :: دوشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٦
» ۲۴/۷ :: چهارشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٦
» اين روزها... :: پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
» گره ی کور... :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» می دانم! فراموشی نيست... :: چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
» شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» بی هدف! :: سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سوال قبل از خواب...! :: چهارشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٦
» یکی دیگه سیب می خوره ، من باید جورش رو بکشم؟!؟! :: جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦
» گشايش شعور... (مريم) / خوشبختی (مامانم) / وقتی همه ی وجود حس می شود (خودم!) :: یکشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٦
» قطعه ی گم شده :: دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٦
» برگه ی سفيد :: چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٦
» وقتی دو نويسنده با هم حرف می زنند!!!! :: یکشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٦
» تهی تر از تهی :: جمعه ۳ فروردین ۱۳۸٦
» ;) :: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٦
» من نويسنده نيستم :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥
» من هیچی نمی دونم!!!! :: جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥
» چشم ها هم حرف هايی برای زدن دارند... :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٥
» می خواهم... :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥
» . :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٥
» این روزها دل من به هزار راه می رود... :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٥
» اگر فهمیدین کدوم حرف به شما بر می گرده؟!؟ :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٥
» --- :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥
» نويسندگی در اوج ديوانگی! :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۸٥
» آخه به من می خوره برم کانديد بشم!؟!؟ :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٥
» آداب مکالمه + دیگه اینجا پیدات نشه! :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٥
» ليوان صبرم داره سر ريز می شه! :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٥
» خبر گذاری لحظه به لحظه با لادن! :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥
» ديگه هيچی برام مهم نيست... :: جمعه ٢٧ بهمن ۱۳۸٥
» مسخره بازی!!! :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٥
» هیچ چیز اون طور که فکر می کردم پیش نرفت... :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٥
» واقعا من چقده + بودم! :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٥
» پرچونگی محض! :: پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥
» طالع بينی من! :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٥
» نمی دونم چی بگم! :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٥
» فرهنگ نامه ی + ها :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥
» بازی احمقانه! :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٥
» نظرتون چيه!؟ :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥
» تا چند روز ديگه... :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥
» ادامه :: پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٥
» خيلی خستم! :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٥
» وقت ندارم!!!! :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٥
» شب يلدا! :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٥
» بن لادن يا لاله و لادن يا ...؟!؟ :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٥
» بصري؟ سمعی ؟ يا لمسی ؟!؟ :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٥
» يک خاطره!!! :: شنبه ٢۳ دی ۱۳۸٥
» نظرتون راجع به اتو بيوگرافی چيه!؟! :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٥
» آخه چقدر افه!!!! :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٥
» لپ قرمزی! :: جمعه ۱٥ دی ۱۳۸٥
» يک کار جديد! :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٥
» هر چی فکر کردم ٬ تيتر خوب گير نياوردم!!! :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳۸٥
» فرار :: شنبه ٩ دی ۱۳۸٥
» ذهن من! :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳۸٥
» بت من هم شکست!!! :: دوشنبه ٤ دی ۱۳۸٥
» می خوام عين لاک پشت برم تو لاک خودم!!! :: شنبه ٢ دی ۱۳۸٥
» من جزو کدوم دستشونم؟ :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٥
» به نفع خودتون ِ !!! :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٥
» اگه تا حالا دری وری ندیدی الان ببین!!! :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳۸٥
» باز دارم خودم می شم!!! :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٥
» هم اکنون نيازمند ياری سبزتان هستيم.... :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٥
» من هنوز يک بچه ی ۵ ساله ام! :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٥
» دیگه خدا هم با ما شوخی می کنه...!!! :: جمعه ۱٧ آذر ۱۳۸٥
» از زندگی خسته شدم.... :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٥
» مفت باشه٬ کوفت باشه!!! :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳۸٥
» ارزش :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۸٥
» لالا لالا يی :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳۸٥
» کی می دونه اين چيه!؟؟ :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳۸٥
» چی می شد من و هوشیار مثل هم خلق شده بودیم؟!!؟ ( ترجیحا اون مثل من خلق شده بود!!) :: یکشنبه ٥ آذر ۱۳۸٥
» در مورد من چی فکر می کنيد؟!؟! :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳۸٥
» در هم و بر هم :: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۸٥
» همين جوری ! :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٥
» ببينم چه کارهايی می شه باهاش کرد... :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٥


Design By : Night Skin